Wat is een hondenverzekering ?

Eenvoudig gezegd betaalt een hondenverzekering een stuk van je dierenartsfacturen terug.

Zoals bij zowat alle verzekeringen dek je jezelf met een hondenverzekering in tegen onverwachte kosten. Als je hond plots ziek valt of in een ongeval beland, dan kunnen de kosten van de dierenarts hoog oplopen. Je verzekert jezelf dus van het feit dat je alles zal kunnen bekostigen eens het zover is. Daarnaast hoop je uiteraard dat je hondje nooit zoiets tegen komt. 

Waar er voor mensen dus een hospitalisatie- of ziekteverzekering bestaat, bestaat er voor honden dus een algemene hondenverzekering. In het beste geval heb je ze nooit nodig, in het slechtste geval wel, maar dan spaar je op dat moment wel vaak een pak geld uit.

Het is verstandig om je eerst goed te oriënteren. Er is namelijk een flink aanbod. Niet alleen zijn er meerdere verzekeraars die een dierenverzekering aanbieden, er is ook keuze uit verschillende dekkingen en hoogte van het eigen risico.

Heb ik een hondenverzekering nodig ?

Een hondenverzekering is niet verplicht. Het kan echter wel handig zijn. Of je ze echt nodig hebt, hangt volledig van jou en je hond af. Bepaalde mensen voelen zich beter als ze een hondenverzekering hebben, anderen hebben er weinig nood aan of zien er niet genoeg voordeel in.

Het hangt ook voor een stuk af van je premie en hoeveel beroep je er verwacht op te kunnen doen. Dat laatste is net moeilijk te bepalen natuurlijk. 

De kost van een verzekering voor honden kan variëren tussen de 10 à 80 euro per maand. Reken je dit om naar een jaar, dan zit je op 120 tot 960 euro per jaar om je verzekering te betalen. Een bedrag waar je snel aan zit na enkele bezoeken aan de dierenarts. De verzekering kan dus zeker interessant zijn, maar net zoals bij de meeste verzekeringen hoop je die tegelijk nooit nodig te hebben.

De verzekering springt bij wanneer onverwachts hoge kosten op je pad komen. Een onverwachte ziekte of ongeval zal je vaak al stress genoeg opleveren. Met een hondenverzekering kan je alvast rekenen op financiële gemoedsrust.

Wanneer komt je hond in aanmerking voor een hondenverzekering ?

Om de verzekering betaalbaar te houden, zijn er zoals bij de meeste verzekeringen limieten.

Je hond kan doorgaans genieten van een hondenverzekering indien:

 • Je hond is gechipt (ID)
 • Je hond niet beroepsmatig ingezet wordt (bv drugshond, politiehond, enz)
 • Je hond gevaccineerd is
 • Je hond ouder is dan 2 maanden
 • Je hond minder dan 7 of 8 jaar oud is (voor bepaalde rassen zelfs 5 jaar)

Sluit de verzekering als je hond nog jong is. Jonge honden hebben meestal weinig medische problemen. Hierdoor is de kans dat je hond door de verzekering niet wordt geaccepteerd veel kleiner. Daarnaast geldt: hoe jonger je hond, hoe lager de premie.

Wachttijd huisdierenverzekering

Ook is het handig om rekening te houden met de wachttijd. Bij veel huisdierenverzekeraars kun je pas na dertig dagen terecht. Voor en tijdens deze dertig dagen kun je geen medische kosten voor je huisdier vergoed krijgen. Sommige verzekeraars vergoeden wel het plaatsen van een chip.

Wat dekt een hondenverzekering ?

Een verzekering voor je hond dekt in grote lijnen de onverwachte kosten die je hebt bij ziekte of een ongeval van je hond. Het gaat om de kosten die je maakt bij de dierenarts en de dierenarts moet ook erkennen dat die gemaakte kosten nodig waren voor de gezondheid van je hond.

Een hondenverzekering dekt meestal volgende zaken:

1. Medische kosten in geval van ziekte of ongeval:

 • De kosten van de dierenarts (consultaties, bezoeken)
 • Geneesmiddelen voorgeschreven door de dierenarts
 • Kosten voor laboratoriumonderzoekradiologisch onderzoek en radiotherapie op voorschrift van de dierenarts
 • Vervoerkosten per dierenambulance, mits de toestand van het dier een dergelijk vervoermiddel vereist en het door de dierenarts wordt voorgeschreven
 • Ook bv therapeutische tandsteenverwijdering is bij bepaalde verzekeringen (SantéVet) gedekt, dit pas na minstens 2 jaar aangesloten te zijn bij de verzekering en tot max één keer per jaar

2. Chirurgische ingrepen bij een ongeval of bij ziekte:

 • Vergoedingen specifiek voor de chirurgische ingreep die door een dierenarts wordt uitgevoerd
 • Uitgaven voor radiodiagnose en laboratoriumtests die door de dierenarts zijn voorgeschreven en rechtstreeks verband houden met de chirurgische ingreep
 • Apotheek-, anesthesie- en zorgkosten die rechtstreeks verband houden met de chirurgische ingreep gedurende een periode van 45 dagen na de datum van de ingreep, met uitzondering van de kosten voor het verwijderen van materiaal (platen, schroeven, pennen, enz.).

3. Vergoeding van de preventiekosten: Alle door de dierenarts verleende zorg en alle voorgeschreven producten zoals antiparasitaire producten en vaccins zijn gedekt. Het preventiebezoek omvat ook de sterilisatie van het dier en het aanbrengen van een microchip. Dit is niet standaard inbegrepen bij alle verzekeringen! Bij bepaalde wel, bij anderen niet en bij nog andere verzekeringen kun je het optioneel laten toevoegen aan jouw verzekeringscontract. Vaak is het zo dat als het inbegrepen is, dat er een limiet staat op het bedrag waar je per jaar beroep op kunt doen, vaak minder dan 100 euro. Wil je hier dus beroep op doen? Kijk dan zeker jouw gekozen contract na bij het stukje ‘preventiebudget’!

4. Bepaalde verzekeringen bieden ook een stuk reisverzekering aan, waarbij ze ook medische kosten die je zou maken in het buitenland dekken. 

5. Aansprakelijkheid bij schade die je hond aanricht, kan ook gedekt worden door verzekeringen. 

6. Je hond kan soms wel eens stoten uithalen of ook eens weglopen. Bepaalde verzekeringen dekken het verlies of zelfs diefstal van je hond. Daarnaast zijn er ook verzekeringen die je een bepaald budget geven om advertenties te maken om je hond terug te vinden. Denk aan flyers, posters of een zoekertje in de lokale krant. 

7. Een medisch noodzakelijke castratie of sterilisatie wordt doorgaans ook gedekt, vanaf een leeftijd van 4 jaar. Een preventieve castratie & sterilisatie kan in bepaalde gevallen ook onder een eventueel aanvullende verzekering vallen, al dan niet met een maximumbedrag dat terugbetaald wordt. 

Dekking en eigen risico van dierenverzekeringen

Is de beste huisdierenverzekering ook altijd de duurste? Dat hangt af van je wensen en je portemonnee. De maandelijkse premie van een dierenverzekering wordt vooral bepaald door:

De dekking; des te uitgebreider de dekking, des te hoger de premie
Je eigen risico; als je kiest voor een hoog eigen risico dan is je premie lager
Het maximale bedrag van de vergoeding
De leeftijd van je huisdier; voor een puppy betaal je een lagere premie

Als je zelf voor kleinere ingrepen en standaard dierenartsbezoeken wilt betalen, maar wel goed verzekerd wilt zijn, dan is een goedkopere basisverzekering met een wat hoger eigen risico een slimme keuze. 

De meeste hondenverzekeringen hebben een aanbod dat bestaat uit 3 niveaus. Bijvoorbeeld een brons, zilver of goud-niveau. Hoe hoger het niveau, hoe meer je terugbetaald krijgt van je kost, maar hoe duurder de verzekering, je premie, ook is.  

Zoals gezegd werken de meeste verzekeraars met 3 staffels. Daarbij komen de vergoedingen overeen met 50%, 70% of 90% van de zorgkosten per behandeling.

Naast die percentages zit je met een maximumbedrag per jaar. Afhankelijk van de staffels is dit bv € 1000, € 2500, € 4500, € 6000 of zelfs onbeperkt. 

Eigen bijdrage en eigen risico dierverzekering
Voor de meeste medische behandelingen bij de dierenarts betaal je een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is gemiddeld 20 procent van de medische kosten, maar het kan per ziektekostenpakket verschillen. Daarnaast betaal je soms een eigen risico.
Wat dekt een hondenverzekering niet ?

Doorgaans dekken de verzekeringen geen ziekten of ongevallen die zich hebben voorgedaan vóór het sluiten van het contract of waarvan de oorzaak ligt vóór de datum van het sluiten van het contract.

Ook wordt vaak alles dat preventief is, of de ‘jaarlijkse controle’ bezoekjes bv niet gedekt door je verzekering. Sommige verzekeringen doen hier wel een kleine toegifte van x euro per jaar dat je wel kan terugvorderen.

Wat wordt niet gedekt door de verzekering:

  • Kosten voor het voortplantingsproces, anticonceptie, bevruchting, zwangerschap, bevalling
   Orgaantransplantatie
  • Een aandoening die voor het afsluiten van de verzekering bekend was
  • Huisbezoeken van een dierenarts (tenzij noodzakelijk)
  • Euthanasie zonder ondraaglijk leed
  • Repatriëring
  • Alternatieve of experimentele geneeskunde, niet-reguliere geneeswijzen
  • Elke vorm van dysplasie, evt andere erfelijke of aangeboren aandoeningen die gerelateerd zijn aan het fokken
  • Orthodontie
  • Dieetvoeding
  • , voedingssupplementen, vitaminepreparaten en verzorgingmiddelen. (ongeacht de indicatie)
  • Kunstlenzen, 3D-geprinte protheses of injecties met hyaluronzuur
  • Vachtbehandelingen
  • Niet medische noodzakelijke behandelingen

Niet alle verzekeringen dekken volgende zaken:

 • Preventieve castratie of sterilisatie
 • De jaarlijkse inenting en gewone consultatiesvaccinatie, ontwormen of anti-parasietenbehandeling
 • Crematie
 • Gedragstraining
 • Tandheelkundige kosten (tenzij als gevolg van een ongeval)

 

Wat kost een huisdierenverzekering ?

De premie van een huisdierenverzekering is over het algemeen niet heel hoog. Hoeveel premie je voor je dierenverzekeringen betaalt, hangt af van een aantal factoren. Zo zijn de kosten van je huisdierenverzekering afhankelijk van de leeftijd, het gewicht en het ras. Deze dingen hangen allemaal samen met eventuele medische problemen. Hoe ouder of hoe zwaarder je hond is, hoe groter de kans dat je hond ziek wordt. Veel dierenverzekeraars hanteren bovendien een verouderingstoeslag. Omdat je hond  steeds ouder wordt, stijgt de premie elk jaar.

De kostprijs voor de hondenverzekering bestaat uit een maandelijkse of jaarlijkse premie.  Bij zowat alle verzekeraars kun je de berekening vlot online doen en krijg je meteen de kostprijs van de verzekering. 

Tot slot

Of het afsluiten van een dierenverzekering een verstandige keuze is hangt af van je persoonlijke financiële situatie.

Als je vaak krap bij kas zit, of je maakt je zorgen over de kosten van de dierenarts dan is een verzekering voor je hond  zeker aan te raden. Je wilt je hond immers goed verzorgen en daar hoort ook de medische zorg bij. Bedenk dat een operatie of behandeling van bijvoorbeeld een chronische ziekte al snel meer dan 1000 euro kost. Met een dierenverzekering worden deze kosten minus je eigen risico vergoed.

Lees altijd goed je contract na !

bij sommige verzekeraars is je hond wel met jou meeverzekerd bij een doorlopende reisverzekering.

Lees de voorwaarden van jouw reisverzekering of vraag dit na bij je verzekeraar.

Vergelijk hier de verschillende huisdierenverzekeringen:  https://www.verzekering.nl/dierenverzekering/