WERELDWIJD VERBOD OP HET COUPEREN VAN OREN EN STAARTEN HONDEN

Het couperen van honden is zeer pijnlijk en onnodig.

Het gaat enkel om een cosmetische modificatie, omdat mensen het mooier en stoerder vinden

Redenen genoeg om NOOIT voor een hond te kiezen met gecoupeerde staart of oren.

Het is een verminking
Het is onnatuurlijk

Een hond communiceert met z’n staar/oren en je ontneemt een hond daarmee een communicatiemiddel

Het is niet voor niets verboden in NL

Honden die staartloos worden geboren of die een amputatie moeten ondergaan vanwege medische redenen, moeten worden aangegeven bij de raad van bestuur.

Na het coupeerverbod van de oren (in 1989) en later de staart (1 september 2001), heeft de bouvier zijn oorspronkelijke voorkomen terug in Nederland en in andere landen waar een vergelijkbaar verbod van kracht is. 

Nieuwsbericht 12-03-2016

Honden met gecoupeerde staarten en/of oren kunnen, na een overgangsperiode, niet meer deelnemen aan FCI-gereglementeerde shows- en/of evenementen.

Het couperen van oren en staarten bij honden wordt verboden, waar dan ook in de wereld.

Het couperen van staarten en oren is in Nederland en in vele Europese landen en andere delen van de wereld al lang verboden. Er zijn nog landen in de wereld waar nog géén coupeerverbod is ingevoerd. Het bestuur van de FCI heeft een gedetailleerd onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de situatie die is ontstaan na publicatie van enkele rasstandaarden die werden aangepast op basis van nieuwe nationale wetgeving in het land van oorsprong van het betreffende ras. Deze wetgeving die een verbod op het couperen van staarten en oren inhoudt, is daar recent van toepassing geworden. 

In een aantal landen in de wereld is het inzicht in dierenwelzijn nog niet zo doorgevoerd en gemeengoed geworden als dat gelukkig wel is in vele andere landen in de wereld. Jaren geleden toen het coupeerverbod in Nederland is ingevoerd heeft onze overheid de fokkers en de branche jaren de tijd gegeven om de nieuwe wetgeving te implementeren en uitvoerbaar te maken. Deze zelfde procedure stelt het bestuur van de FCI nu voor om dit wereldwijd door te gaan voeren, ongeacht of landelijke wetgeving van toepassing is of wordt. Dit door alle landen de mogelijkheid te geven om te komen tot een verbod op het couperen van honden aan oren en staarten. Indien de landelijke overheid niet is te overtuigen van dit noodzakelijke verbod, dan zal de landelijke Kennel Club op basis van het handhaven van de rasstandaard het couperen verbieden.

Het bestuur van de FCI heeft hierbij het belang van de fokkers en hun honden in overweging genomen en om een duidelijke richtlijn naar de FCI keurmeesters uit te zetten, alsmede het voorkomen van problemen bij het beoordelen van de rassen waar ook in de wereld. De FCI nam daartoe de navolgende beslissing:

1.Voor landen waar een formeel verbod op gecoupeerde honden is, geldt dat er géén mogelijkheid meer is om gecoupeerde honden op FCI gereglementeerde shows-evenementen uit te brengen.

2.Voor landen waar nog géén verbod op gecoupeerde honden is, geldt dat honden van rassen waarin couperen (nog) gebruikelijk is, in een overgangstermijn nog zonder restricties geshowd worden op FCI gereglementeerde shows en evenementen.

Het is keurmeesters niet toegestaan tijdens de keuringen enig onderscheid te maken tussen gecoupeerde en niet-gecoupeerde honden.

Deze maatregelen zijn effectief vanaf de datum van publicatie tot 31 december 2024. Met deze maatregel krijgen alle Kennel Clubs waar ook ter wereld de tijd om beleid te ontwikkelen met de nationale overheid om een nationaal coupeerverbod van kracht te doen krijgen en/of haar fokkers en liefhebbers te overtuigen dat het couperen van oren en staarten niet meer geaccepteerd wordt door de wereld hondenorganisatie de FCI.

Met dit besluit geeft de FCI een krachtig signaal af naar alle Kennel Clubs, fokkers en liefhebbers van honden waar dan ook in de wereld om te komen tot een wereldwijd verbod op het couperen van honden.  

Raad van Beheer. “houden van honden”

Hoewel het Coupeerverbod bijna wereldwijd is, kan je op deze website nog een gecoupeerde Bouvier aantreffen op foto’s of  op tekeningen.

Dit is enkel ter illustratie van de afkomst en of geschiedenis van de Bouvier.

 

 

UPDATE:

In 2024 komt er een nieuwe Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing. Hierin zal het verbod nadrukkelijker worden opgenomen, er zal geen uitzondering op basis van medische noodzaak meer worden toegestaan.

In principe treedt het wetsvoorstel op 1 januari 2024 in werking. Maar omdat het wetsvoorstel uit verschillende onderdelen bestaat, hebben bepaalde onderdelen meer tijd nodig.

De medische noodzaak als uitzonderingsmogelijkheid werd op grote schaal misbruikt wat de reden is geweest om de uitzondering niet langer meer toe te staan.

Het betreft dus alle wedstrijdactiviteiten (o.a. werk, sport, jacht, show, keuring, demo’s etc.) Daarbij moet worden opgemerkt dat de wetgever geen onderscheid maakt tussen de begrippen couperen (schoonheidsideaal) en amputeren (medische noodzaak).

De uitzondering voor deelname aan wedstrijden, tentoonstellingen en keuringen met de medische verklaring van een diergeneeskundige noodzaak van couperen komt dus in de loop van 2024 te vervallen.

Voor de verenigingen die evenementen organiseren in de 2e helft van 2024 geldt dus dat zij er rekening mee moeten houden dat in die periode de AMvB in werking zal treden en er dus een algeheel verbod zal gelden op deelname van gecoupeerde honden aan wedstrijden en tentoonstellingen en keuringen.

Bij overtreding zal bestraffing volgen met een bestuurlijke boete.

 

Onderstaande tabel is dus niet meer volledig van toepassing !